İşletme Yönetimi Programı

 • İşletme Yönetimi Programı
 • Tanıtım

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Bu programın amacı öğrencilere evrensel bir bilim dalı olarak işletme ve orta düzey işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmaktır. İşletme programına aşağıda belirtilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları alanlarından mezun olanlar yerleşebilir: Ticaret Lisesi, Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret Liselerini alan ayrımı olmadığı dönemde bitirenler.

İşletme programı mezunları, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olabilir veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilirler. İşletmeci; kaynakları, varlıkları, zamanı, işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişidir. Buna bağlı olarak işletme programını takip eden öğrenciler:

 • İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme.
 • İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilme.
 • Yönetim fonksiyonlarını açıklayabilme.
 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara eleman olarak sorumluluğunu bilmesi.
 • Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme.
 • İşletmeci olarak hukuki sorumluluklarını bilmesi.
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme.
 • Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanıyabilme.
 • Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme.
 • Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilmesi.
 • İş hayatında meslek ahlâkının önemini açıklayabilme konularında yetenek kazanırlar. Programın eğitim dili Türkçe olup, İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.  
Turhal Meslek Yüksekokulu Kampusu, Güneşli Mahallesi, 60300 TURHAL / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.