Müdürün Mesajı

  • MÜDÜRÜN MESAJI

"Mesleki ve Teknik Eğitimde Geleceğe Doğru ..."


Günümüzün hızla değişen rekabet koşulları, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Eğitimlerini tamamlayarak çalışma hayatına girecek gençleri, iş yaşamının gerekleri ve çağın koşullarına uygun donanımla mezun edebilmek, temel hedefimizdir.

Bu hedefin üzerine önemle eğilen, Turhal Meslek Yüksekokulu, stratejik iş gücünü yetişirmek ve mesleki teknik eğitimde tüm kaynakları harekete geçirmek üzere , büyük bir hızla, çalışmalarına devam etmektedir.

Eğitimciler, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri ile birlikte, yeni ve özgün bir eğitim modeli yaratan kurumumuz, mesleki ve teknik eğitim konusunda ulusal ve uluslararası araştırmalarla edinilen tüm bilgi, deneyim ve çözüm modellerini toplumumuzun hizmetine sunmaktadır.

Bizleri geleceğe taşıyacak gençlerimizi, sektörlerin öngördüğü nitelikte, sektör iş birliğinde yetiştiren ve bu işgücünü "Stratejik İş gücü" olarak tanımlayan kurumumuz, mezun ettiği stratejik iş gücünün işe yerleştirilmesi yoluyla;

  • Nitelikli iş gücü konusunda farkındalık yaratılmasını,
  • Rekabet gücünün artırılmasını,
  • AR-GE çalışmalarının geliştirilmesini,
  • Teknoloji transferinin gerçekleştirilmesini ve
  • Sektörlerde verimlilik artışını sağlamaktadır.
Mesleki ve Teknik Eğitimde bölgesel bir otorite olmak gibi büyük bir ideali olan kurumumuz, tüm paydaşları ile birlikte çıktığı bu zor ancak keyifli yolculukta, Türkiye'deki mesleki eğitim sorununu çözmeden ve işgücü kalitesi istenilen seviyeye ulaşmadan, kendisini ipi göğüslemiş olarak kabul etmeyecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜL

Meslek Yüksekokulu Müdürü

Turhal Meslek Yüksekokulu Kampusu, Güneşli Mahallesi, 60300 TURHAL / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.