Misyon ve Vizyon

 

Misyon

Turhal Meslek Yüksekokulu; evrensel değerler ve Atatürk İlke ve İnkilapları ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden istifade ederek, modern bir Türkiye’nin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; mezunlarımızı çağın gereksinimlerine göre gerekli bilgi ve becerilerle donanmış ve sektörün ara eleman ihtiyacına rahatlıkla cevap verebilecek bir olgunluğa getirmeyi; eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında toplum yararına çalışmayı görev edinmiştir.
Vizyon

Bölgesel, ulusal ve uluslarası platformlarda önder ve övünç duyulan, vereceği eğitim, öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatta bölgenin ve ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir öğretim kurumu olmaktır.


Turhal Meslek Yüksekokulu Kampusu, Güneşli Mahallesi, 60300 TURHAL / TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.